Skrolla Ned till Kartan
Se karta
VAD ÄR MITTSTRÅKET?

Mitt i Sverige mellan Sundsvall och Trondheim finns ett trafikstråk med stor utvecklingspotential, Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna från öst till väst.

Med konkreta satsningar stärker Mittstråket även andra transportstråk och får potential att väcka också Sveriges och Europas intresse för ännu större investeringar än de som redan gjorts. Investeringar som inte bara ger regional utveckling, utan också hållbar tillväxt som på sikt kan förbättra livsvillkoren för människor som lever och verkar här.

Ladda i Mittstråket

Projekt Ladda i Mittstråket syftar till att minska klimatpåverkan från persontransporter. Det gör vi genom en utbyggnad av laddinfrastrukturen för personbilar i Mittstråket och sträckan Sundsvall-Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.

Projekt Mittstråket

I Projekt Mittstråket samverkade 6 kommuner, två regioner, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland som projektägare. Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågick under 2015-2019. Projektets övergripande målbild var att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittn

Samverkan och investeringar som öppnar upp och
länkar samman människor, företag och samhällen.

Håll dig uppdaterad
18
Maj
Järnvägsforum Norr
   Gävle

Välkommen till Järnvägsforum Norr den 20-21 oktober 2020

Två dagar fyllda av samtal, utbyte och kunskap om infrastruktur i norr.

Intresseföreningen Norrtåg, regionerna i norra Sverige, inklusive Dalarna och Örebro län, bjuder in till Järnvägsforum Norr i Gasklockorna, Gävle

Mer information och anmälan här.

Se alla event Läs mer