Ladda i Mittstråket

Projekt Ladda i Mittstråket syftar till att minska klimatpåverkan från persontransporter. Det gör vi genom en utbyggnad av laddinfrastrukturen för personbilar i Mittstråket och sträckan Sundsvall-Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik

Test

Projekt Ladda i Mittstråket syftar till att minska klimatpåverkan från persontransporter. Det gör vi genom en utbyggnad av laddinfrastrukturen för personbilar i Mittstråket och sträckan Sundsvall-Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik

Styrgruppen
Arbetsgruppen
Arne Jansson
Jämtkraft AB
arne.jansson@jamtkraft.se
Caroline Hildahl
Jämtkraft AB
caroline.hildahl@jamtkraft.se
David Tengerström
Sundsvall Energi AB
david.tengerstrom@sundsvallenergi.se
Sofie Hjortsberg
Länsstyrelsen Jämtland
sofie.hjortsberg@lansstyrelsen.se
Johanna Bygdell
Länsstyrelsen Västernorrland
johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
David Helsing
Länsstyrelsen Västernorrland
david.helsing@lansstyrelsen.se
Henrietta Philp
Länsstyrelsen Västernorrland
henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Kontakt
Henrietta Philp
Länsstyrelsen Västernorrland
henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Johanna Bygdell
Länsstyrelsen Västernorrland
johanna.bygdell@lansstyrelsen.se