Projekt Ladda i Mittstråket

Projekt Ladda i Mittstråket syftar till att minska klimatpåverkan från persontransporter. Det gör vi genom en utbyggnad av laddinfrastrukturen för personbilar i Mittstråket och sträckan Sundsvall-Storlien. Projektet ska bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik

Laddstolpar Sundsvall - Storlien

Genom att bygga cirka 85 laddstolpar i anslutning till alla järnvägsstationer med tåguppehåll längs Mittstråket kan projektet bidra till att minska klimatavtrycket och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle.

 

De första stolparna invigdes i januari 2021 i Bräcke.

 

Styrgruppen
Karin Frejarö
Länsstyrelsen Västernorrland
Magnus Lindow
Länsstyrelsen Jämtland
Andreas Gyllenhammar
Jämtkraft AB
Fredrik Ekwurtzel
Sundsvall Energi AB
Arbetsgruppen
Anders Berg
Jämtkraft AB
anders.berg@jamtkraft.se
Caroline Hildahl
Jämtkraft AB
caroline.hildahl@jamtkraft.se
David Tengerström
Sundsvall Energi AB
david.tengerstrom@sundsvallenergi.se
Lars Jonsson
Länsstyrelsen Jämtland
lars.z.jonsson@lansstyrelsen.se
Johanna Bygdell
Länsstyrelsen Västernorrland
johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
David Helsing
Länsstyrelsen Västernorrland
david.helsing@lansstyrelsen.se
Henrietta Philp
Länsstyrelsen Västernorrland
henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Kristina Jeppson
Länsstyrelsen Västernorrland
kristina.jeppson@lansstyrelsen.se
Kontakt
Henrietta Philp
Länsstyrelsen Västernorrland
henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Johanna Bygdell
Länsstyrelsen Västernorrland
johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
Kristina Jeppson
Länsstyrelsen Västernorrland
kristina.jeppson@lansstyrelsen.se