Array

Epost:
Kontaktnummer:
Fields marked with an * are required
Ikon för Utbyggd hamn med Sundsvall Logistikpark
Sundsvalls Hamn byggs ut. Genom utbyggnaden skapar vi ett av Sveriges viktigaste och mest hållbara transportnav för ökade godstransporter, till och från Sundsvall. Projektinsatsen omfattar containerhamn, kombiterminal och etableringsytor. Även Maland- och Tunadalsspåret rustas upp och gör det möjligt att flytta gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster. Idag är tillgängligheten begränsad för transporter trots att Sundsvalls Hamn är en av Sveriges största skogsindustrihamnar. Med ett effektivare transportnav kan företag utvecklas och vara med för att skapa hållbar tillväxt i hela Sundsvallsregionen
Epost:
Kontaktnummer:
Ikon för Stängsel längs järnvägen i Sundsvall
Två meter höga stängsel har satts upp på utvalda platser längs med järnvägen i Sundsvall. Vi kompletterar också med larmande kameror på vissa ställen. Med stängsel och kameror förhindras obehöriga att ta sig in på spåren, vi får en säkrare järnväg och minskat antal olyckor. Målet är att halvera antalet dödsolyckor som sker på järnvägen till år 2020..
Epost:
Kontaktnummer:
Ikon för Upprustning av Västra stationsområdet
Västra station har rustats upp och blivit en trevligare och tryggare miljö för resenärer. Investeringarna omfattar upprustning av stationsbyggnaden, befintliga gång- och cykelvägar längs norra Järnvägsgatan samt en ny bil- och cykelparkering med belysning. Med lättillgängliga infartsparkeringar och en säkrare väg till tåget kan fler resa med tåg istället för att ta bilen. Upprustningen omfattar också ett nytt uppställningsspår och ny sidoplattform för större kapacitet för tågtrafiken.
Epost:
Kontaktnummer:
Ikon för Nytt resecentrum vid Sundsvalls centralstation
Det byggs ett nytt och modernt resecentrum vid Sundsvalls centralstation. I anslutning till resecentrum byggs busshållplatser för att förenkla byten mellan tåg och buss. Gång- och cykelvägar kommer att anläggas för en tryggare väg till stationen. Bangården byggs om och plattformarna breddas. Med ett nytt anslutningsspår kommer tåg att kunna komma in på bangården söderifrån och ger mer plats för fler tåg och en tätare tågtrafik. Smidigare kommunikationer inbjuder fler att pendla till sina arbetsplatser i hela regionen och att göra resor till och från Sundsvall
Epost:
Kontaktnummer:
Ikon för Ombyggnad av bangård vid Sundsvalls centralstation
Bangården byggs om för större kapacitet med fler tåg och tätare tågtrafik. Plattformarna breddas och nås via gång- och cykelbro över bangården. Med ny anslutning kan tåg även komma in på godsbangården söderifrån.
Epost:
Kontaktnummer: