Investeringar från Sundsvall till Storlien

Genom att bygga bort hinder, skapa bättre flöden och korta restiderna blir det attraktivare att studie- och arbetspendla. Besöksnäringen kan blomstra, fler vill bo kvar och fler vill flytta till regionen. Detta i sin tur öppnar upp för en rörligare arbetsmarknad och ett ökat intresse för nya företag att vilja etablera sig i regionen.

Utredningar
Stöde-Sundsvall; Mittbanan

Utredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna för att kunna köra fler tåg. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Kapacitetsstudie Storlien-Umeå

Utredning av trafikprognoser och det kapacitetsbehov som det genererar i stråket Storlien – Umeå (via Långsele alternativt Sundsvall). Detta för såväl gods som persontågens framkomlighet. Det ingår även att belysa möjliga regionaltågstopp. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Funktionsutredning Storlien-Ånge

Funktionsutredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna på Mittbanan och till vilka kostnader. (Trafikverket)

Ladda ned PDF