Snabbare, säkrare, effektivare.

I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Snabbare, säkrare, effektivare.

I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Kortare restid och ökad kapacitet för gods

Målbilder vi arbetar för: Sundsvall - Östersund 2 timmar med tåg. Möjlig kapacitet för godstransporter på järnväg ökar med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2030.

Förbättrad trafiksäkerhet

Projektets investeringar förbättrar säkerheten för resenärer och trafikanter och bidrar till att uppfylla nollvisionen.

Ökad samverkan

Vi arbetar för en gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling. En accepterad och förankrad vision för Mittstråkets utveckling, att en strategi för prioriteringar i Mittstråket är framtagen, att Mittstråket är ett synliggjort insatsområde i nationella, nordiska och europeiska utvecklingsplaner.

Våra samarbeten i Mittnorden

Nedan är några andra projekt som tillsammans med Mittstråket öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Utredningar
Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket

Utredningen har genomförts av Trivector på uppdrag av projekt Mittstråket. Syftet med analysen längs Mittstråket är att visa på ett genomtänkt och väl underbyggt underlag för den strategiska utvecklingen av tågstationer längs Mittbanan och dess omland. Där ingår även förslag på framtida trafikerings- och utvecklingsmöjligheter vad gäller att koppla järnvägen till olika trafikslag längs hela Mittstråket Sundsvall - Trondheim.

Ladda ned PDF
Rapporten kortad i PowerPoint-presentation.

.

Ladda ned PDF
Tillväxt- och utvecklingspotential i Mittstråket

WSP har på uppdrag av projekt Mittstråket, tagit fram ett kunskapsunderlag där de undersökt hur en förbättrad infrastruktur i Mittstråket kan bidra till utveckling och tillväxt vad gäller sysselsättning, befolkning och bruttoregionprodukten (BRP). WSP har i sin rapport dels fått ett resultat som visar positiva tillväxteffekter av investeringar i infrastrukturen, men resultatet av investeringarna blir också ökat utbyte mellan städer, samhällen och landsbygd i Mittstråket som i sig genererar starkare tillväxt på ännu längre sikt. Ett av projekt Mittstråkets målsättningar är att arbeta för långsiktig utveckling av Mittstråket, även efter det att projektet har slutfört sina investeringar och aktiviteter.

Ladda ned PDF
Resultat av undersökning gällande spårspring

Enkätundersökning genomförd på stationer samt ombord på tågen sommaren 2017 längs Mittstråket, Sundsvall-Storlien.

Ladda ned PDF
Stöde-Sundsvall; Mittbanan

Utredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna för att kunna köra fler tåg. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Funktionsutredning Storlien-Ånge

Funktionsutredningen syftar till att ta reda på vilka åtgärder som kan göras för att korta restiderna på Mittbanan och till vilka kostnader. (Trafikverket)

Ladda ned PDF
Kapacitetsstudie Storlien-Umeå

Utredning av trafikprognoser och det kapacitetsbehov som det genererar i stråket Storlien – Umeå (via Långsele alternativt Sundsvall). Detta för såväl gods som persontågens framkomlighet. Det ingår även att belysa möjliga regionaltågstopp. (Trafikverket och Länsstyrelsen)

Ladda ned PDF
Styrgruppen
Daniel Gustafsson
Länsstyrelsen Västernorrland
Robert Uitto (ersättare)
Region Jämtland Härjedalen
Mats Gärd
Region Jämtland Härjedalen
Bodil Hansson
Sundsvalls Kommun
Catherine Kotake
Trafikverket
Thomas K. Andersson (ersättare)
Trafikverket
Sten-Ove Danielsson
Ånge Kommun
Bosse Svensson
Östersunds Kommun
Karin I Jonsson
Krokoms Kommun
Hans Backlund
Region Västernorrland
Arbetsgruppen
Therese Sjögren
Bräcke Kommun
Helene Boström
Bräcke Kommun
Malin Nilsdotter Nyström
Krokoms Kommun
Henric Fuchs
Region Västernorrland
Nina Loberg
Region Västernorrland
Berit Eriksson
Region Jämtland Härjedalen
Niklas Bergström
Sundsvalls Kommun
Håkan Andersson
Sundsvalls Kommun
Ingela Öhrling
Trafikverket Region Mitt
Mats Olofsson
Trafikverket Region Mitt
Mats Gustafsson
Ånge Kommun
Magnus Dahlin
Åre Kommun
Jenny Jernström
Östersunds Kommun
Anne Sörensson
Östersunds Kommun
Projektledning
Christin Borg
Länsstyrelsen Västernorrland
christin.borg@lansstyrelsen.se
070-343 91 41
Jeanette Lozanovski
Länsstyrelsen Västernorrland
jeanette.lozanovski@lansstyrelsen.se
072-238 47 59
Johanna Bygdell
Länsstyrelsen Västernorrland
johanna.bygdell@lansstyrelsen.se
0611-34 92 74
Henrietta Philp
Länsstyrelsen Västernorrland
henrietta.philp@lansstyrelsen.se
0611-34 90 54
Johan Klockar Öhrnell
Sundsvalls Kommun
johan.ohrnell@sundsvall.se
070-257 16 82