Snabbare, säkrare, effektivare.

I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Snabbare, säkrare, effektivare.

I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Kortare restid och ökad kapacitet för gods

Målbilder vi arbetar för: Sundsvall - Östersund 2 timmar med tåg. Möjlig kapacitet för godstransporter på järnväg ökar med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2030.

Förbättrad trafiksäkerhet

Projektets investeringar förbättrar säkerheten för resenärer och trafikanter och bidrar till att uppfylla nollvisionen.

Ökad samverkan

Vi arbetar för en gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling. En accepterad och förankrad vision för Mittstråkets utveckling, att en strategi för prioriteringar i Mittstråket är framtagen, att Mittstråket är ett synliggjort insatsområde i nationella, nordiska och europeiska utvecklingsplaner.

Våra samarbeten i Mittnorden

Nedan är några andra projekt som tillsammans med Mittstråket öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.

Styrgruppen
Daniel Gustafsson
Länsstyrelsen Västernorrland
Robert Uitto
Region Jämtland Härjedalen
Eva Hellstrand (ersättare)
Region Jämtland Härjedalen
Hans Forsberg
Sundsvalls Kommun
Catherine Kotake
Trafikverket
Thomas K. Andersson (ersättare)
Trafikverket
Sten-Ove Danielsson
Ånge Kommun
Anders Edvinsson
Östersunds Kommun
Christine Persson
Krokoms Kommun
Stefan Fax (ersättare)
Krokoms Kommun
Erik Lövgren
Region Västernorrland
Per Wahlberg (ersättare)
Region Västernorrland
Arbetsgruppen
Liv Edström
Bräcke Kommun
Malin Nilsdotter Nyström
Krokoms Kommun
Henric Fuchs
Region Västernorrland
Nina Loberg
Region Västernorrland
Berit Eriksson
Region Jämtland Härjedalen
Niklas Bergström
Sundsvalls Kommun
Håkan Andersson
Sundsvalls Kommun
Malin Holmkvist
Sundsvalls Kommun
Ingela Öhrling
Trafikverket Region Mitt
Mats Olofsson
Trafikverket Region Mitt
Marie Gustavsson
Trafikverket Region Mitt
Lena Nordung
Trafikverket Region Mitt
Stefan Wallsten
Ånge Kommun
Magnus Dahlin
Åre Kommun
Jenny Jernström
Östersunds Kommun
Anne Sörensson
Östersunds Kommun
Projektledning
Christin Borg
Länsstyrelsen Västernorrland
christin.borg@lansstyrelsen.se
070-343 91 41
Anna Karlsson
Länsstyrelsen Västernorrland
anna.y.karlsson@lansstyrelsen.se
070-577 97 82
Johanna Bergman
Länsstyrelsen Västernorrland
johanna.bergman@lansstyrelsen.se
0611-34 92 74
Henrietta Philp
Länsstyrelsen Västernorrland
henrietta.philp@lansstyrelsen.se
0611-34 90 54
Daniel Fahlander
Länsstyrelsen Västernorrland
daniel.fahlander@lansstyrelsen.se
076-835 90 99