Sundsvall har många fördelaktiga förändringar som kommer. Tillsammans med större infrastruktursatsningar längs E14 och Mittbanan, bidrar vi till en helhet som öppnar upp för möjligheter längs hela Mittstråket.

Epost:
malin.holmkvist@sundsvall.se
Kontaktnummer:
060-19 10 00
Få uppdateringar om förändringar i ditt område:
Fields marked with an * are required
Ikon för Västra Station
I samband med att campusområdet vid Åkroken växer mot söder planerar Sundsvalls Kommun för upprustning av allmän platsmark i universitetets närområde. Upprustningen sker i syfte att öka framkomligheten för gående och cyklister, men även för bil.
Epost:
malin.holmkvist@sundsvall.se
Kontaktnummer:
060-19 10 00
Pågående
Ikon för Gång & Cykelvägar
För att förbättra förutsättningar för gående och cyklister att ta sig till och från Västra station byggs en passage av norra Järnvägsgatan i anslutning till den nya cykelparkeringen. Befintlig gång- och cykelväg längs norra Järnvägsgatan västerut.
Epost:
niklas.bergstrom@sundsvall.se
Kontaktnummer:
060-19 18 18
Planerat
Ikon för Pendel- & Cykelparkering
Befintlig yta väster om det gamla stationshuset asfalteras för att iordningsställa 20 pendelparkeringar varav  två stycken anpassade för funktionshindrade. Motorvärmare finns redan idag på platsen. Belysning av pendelparkeringen anordnas.
Epost:
niklas.bergstrom@sundsvall.se
Kontaktnummer:
060-19 18 18
Planerat
Ikon för Informationssystem
Informationstavla med resenärsinformation sätts upp både vid pendelparkeringen och öster om stationshuset. Informationstavlorna ska exempelvis innehålla linjenätskarta, tidtabell för tåg och buss, vägvisning, information till olika busslinjer.
Epost:
niklas.bergstrom@sundsvall.se
Kontaktnummer:
060-19 18 18
Planerat
Ikon för Tryggare Miljö
Underhållet av Västra station och dess närmiljö är eftersatt. I samband med de rent funktionsmässiga förbättringar som beskrivs ovan görs även en satsning och upprustning på gestaltningen av området för en trevligare och tryggare miljö.
Epost:
niklas.bergstrom@sundsvall.se
Kontaktnummer:
060-19 18 18
Planerat