Vision 2040

Tänk dig 20 år framåt i tiden, till år 2040 – hur lever vi då? Utbyggda vägar och järnvägar gör att vi kan resa snabbare och mer hållbart, med elbilar eller synkroniserade bussar och tåg, som går på förnybara drivmedel. Nya företag vill etablera sig här, vilket gör att fler människor kan bo kvar och fler flyttar hit. Mittstråket blir Nordens första gröna transportkorridor, med fler godståg och färre lastbilar. Skogsprodukter, fisk och andra varor, fraktas från kust till kust, och Mittstråket blir ett viktigt nav för hållbara transporter från Asien och vidare västerut. Eller tvärtom. Små, lokalanpassade trafiklösningar tillsammans med större satsningar skapar nya möjligheter för hela regionen. För att vi ska nå vår målbild för 2040, måste fler pusselbitar bidra till helheten och tillsammans måste vi besluta om vilka investeringar vi ska prioritera för att fortsätta utvecklingen av Mittstråket.

Rapporter Läs mer
Genomförda uppgraderingar
Identifierade behov
Fler kollektiva resor
Fler kollektiva resor